TAIMA Treatment คือ กระบวนการเพิ่มความแข็งและความต้านทานสึกการสึกกร่อนแก่ผิวหน้าของชิ้นงาน โดยใช้เทคนิค ก๊าซไนโตร คาบูไรซ์ซิ่งแบบเฉพาะ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดชั้น  White Layer แตกต่างกับการชุบแบบก๊าซไนไตรดิงค์และไนไตรดิงค์แบบอื่นๆ การชุบ TAIMA มีหลายหลายประเภท ที่สามารถปรับสภาพผิวชิ้นงานให้เหมาะสมต่อความต้องการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
 
 

 

 


Normal Gas Nitriding
- ในกระบวนการจะเกิดชั้นผิวสีขาวขึ้น ทำให้เมื่อเกิด ริ้วแตกเล็กๆบนพื้นผิวโมลด์จะสามารถขยายเป็นรอยแตกที่ลึกเข้าไปได้ง่าย

TAIMA -T
- เนื่องจากไม่มีชั้นผิวสีขาว ทำให้ยากต่อการเกิดรอยแตก
- เนื่องจากมีการกระจายอนุภาคไมโครคาร์บอนที่เท่าๆกัน จึงทำให้ยากต่อการเกิดรอยแตก

TAIMA - P
- มีการเสริมการก่อตัวของชั้นออกซิไดซ์พิเศษ จึงทำให้โมลด์มีความต้านทานต่อการสึกกร่อน และกัดกร่อน